Patapoklosi

  • Terület (WGS84, OpenStreetMap): 12.6519 nkm
  • Terület (EOV, OpenStreetMap): 12.6546 nkm