Kistapolca

  • Terület (WGS84, OpenStreetMap): 3.558 nkm
  • Terület (EOV, OpenStreetMap): 3.5593 nkm