Kisapostag

  • Terület (WGS84, OpenStreetMap): 9.5426 nkm
  • Terület (EOV, OpenStreetMap): 9.5415 nkm